Daň z príjmu

danove priznanie

Všetci, ktorí sme v roku 2015 zarobili viac ako 1901.67 Eur sme povinní podať do 31. marca 2016 daňové priznanie. Táto lehota sa dá predĺžiť o 3 mesiace, ak je to z nejakého dôvodu potrebné. Treba to však včas oznámiť daňovému úradu. Daňové priznanie sa podáva na Daňovom úrade. Podáva sa na tlačive typu A – ak sa jedná o príjmy zo závislej činnosti (príjem zo zamestnania) alebo na tlačive typu B ( v prípade príjmu z podnikania). V tlačive typu A nedošlo v roku 2015 takmer k žiadnym výrazným zmenám. V tlačive typu B došlo k zmenám súvisiacim so zmenami legislatívy, ako zápočet daňovej licencie, navýšenie základu dane z príjmu pri kúpe vozidla, odpočítanie nákladov na výskum a vývoj. Tieto tlačivá si môžete vyzdvihnúť na daňových úradoch už od decembra 2015. Interaktívne tlačivá sa dajú používať od januára 2016. Je to len na vás, aký druh tlačiva vám vyhovuje. Ja pevne dúfam, že sa nezopakuje každoročný scenár aj v tomto roku, kedy sa človek dostane k tlačivu až na poslednú chvíľu, pretože ešte pár dní predtým ako ich treba odovždať na našom Daňovom úrade rok čo rok vysieva zoznam, že tlačivá nie sú k dispozícii a budú opäť dostupné vtedy a vtedy. Takže nezabudnite, pomaly ale isto sa blíži termín podania daňových priznaní za rok 2015.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s