Daňová realita

dane

V našich zemepisných šírkach sa od nepamäti striedali rôzny panovníci. Niektorí boli rozumní a prezieraví, iní menej. Boli krutí a chamtiví. Týmito svojimi vlastnosťami sa riadili aj pri výbere daní. Ak vládla prvá skupina panovníkov, dosahoval sa väčšinou aký taký blahobyt. Ľudia si boli vedomí toho, že z toho čo zarobia, musia trochu odviesť svojmu panovníkovi. Preto sa aj snažili, lebo odvádzali iba trochu. Avšak generácie, ktoré mali tú smolu že žili a pracovali v časoch kedy pôsobili panovníci z druhej skupiny, sa dostávali do stavu kedy museli odviesť panovníkovi takmer všetko čo zarobili, nakoľko vtedy vládli rozmarní, nerozumní a krutí panovníci, ktorí si neuvedomovali, že zvyšovaním daňového bremena okrádajú v prvom rade seba. Vtedy dochádza k daňovým únikom ako aj k strate motivácie. Presne to isté sa opakuje aj dnes. Dnešný výbercovia daní – Daňové úrady nedisponujú síce krutými praktikami vtedajších výbercov daní, ale venujú, ba priam sa uchyľujú k činnosti ako je striehnutie na drobné omyly daňových poplatníkov a tak ich pokutujú za smiešne až malicherné nedorozumenia, ktoré sú aj tak spôsobené nejasnými a zavádzajúcimi pravidlami, ktoré sa navyše pravidelne menia. Častokrát sme svedkami, že náš parlament schváli zákon, ktorý je v rozpore s ústavou alebo novelizuje aj také zákony, ktoré ešte nenadobudli platnosť. Týmto prebujnelá administratíva štátnych úradníkov postihuje ľudí, ktorí vytvárajú určité hodnoty a títo strácajú motiváciu pracovať a žiť v danej krajine.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s