Keď je daň optimálna

Hoci samotná sadzba dane (momentálne 22%) je relatívne nízka v porovnaní s daňovým zaťažením veľkých ekonomík západnej Európy vďaka vysokým odvodom do poisťovní ako aj vďaka iným nezmyselným daniam ako je napríklad daňová licencia je celkové daňové zaťaženie na Slovensku vysoké. Výsledkom je, že takmer 9000 firiem ukončilo na Slovensku v roku 2014 svoju činnosť. Áno uznávam, medzi týmito 9000  firmami sa nachádzajú aj firmy, ktoré existovali iba na papieri a nevykonávali reálnu činnosť. Ich majitelia ich mali iba preto, aby si prilepšili. Totižto nakupovali veci osobnej spotreby, ktoré mohli vykázať ako firemný daňový náklad. Takýchto firiem ale nie je veľa, a preto by toto opatrenie (daňová licencia) malo byť naozaj iba dočasné – na obdobie max. 1 alebo 2 rokov. Vďaka takýmto tiež podnikateľom seriózne spoločnosti iba zbytočne trpia. Toto opatrenie odsudzujú nielen slovenské organizácie združujúce podnikateľov, ale aj samotná OECD, čo je o dôvod naviac na to, aby sa Ministerstvo financií ako aj vláda Slovenskej republiky zamysleli nad efektivitou/neefektivitou tohto nešťastného opatrenia. Podnikanie je náročná vec hlavne preto, že v nej treba brať do úvahy aspekt nestability. Väčšina spoločností sa pohybuje so svojou ziskovosťou niekde okolo 0, poprípade býva aj v strate. Tak prečo zdierať niekoho kto zarobí naozaj 0? Takéto plošné opatrenie je nezmyselné, destabilizuje spoločnosti finančne ako aj morálne a výsledkom budú aj sú ohlásenia o konci podnikania, čo znamená 0 dane do štátneho rozpočtu. Treba aby sa kompetentní zobudili.

dane

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s