Ako na daňové priznanie

Existujú dva druhy daňového priznania. Daňové priznanie typu A a daňové priznanie typu B. Typ A používajú fyzické osoby, je to daňové priznanie len pre príjmy zo závislej činnosti. Typ B používajú živnostníci a právnické osoby. Oba druhy tlačív dostanete bezplatne na každom daňovom úrade. Vďaka neustálym zmenám v zákonoch (vrátane daňových zákonov) musí štát každý rok vyrobiť nové tlačivá. K novým tlačivám za rok 2014 sa dostanete až koncom februára 2015, ale podanie daňového priznania musíte stihnúť do konca marca 2015. Môžete požiadať aj o odklad daňového priznania, najlepšie písomne taktiež do konca marca. Ak prídete na chybu alebo na nové skutočnosti ohľadom Vašeho príjmu, môžete podať opravné daňové priznanie. Dôležitou otázkou, ktorú si musí položiť každý daňovník (daňový subjekt) skôr než si vyzdvihne na príslušnom daňovom úrade prázdne tlačivo daňového priznania je: “Musím podávať vôbec daňové priznanie?” Daňové priznanie typu A v zmysle paragrafu 32 zákona podáva v roku 2015 za rok 2014 každý kto dosiahol príjem vyšší ako 1 901,67 eura (vypočítané ako 50% sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka). V prípade právnických osôb t.j. firiem, je situácia jednoduchšia, pretože tie podávajú daňové priznanie vždy a novinkou sú daňové licencie, ktoré postihujú každého bez ohľadu na to či je v zisku alebo v strate, pretože každý subjekt,ktorý nie je platca DPH zaplatí za rok 2014 pri obrate do 50O tis. EUR čiastku (daňovú licenciu) 480 €. Ak ste platca DPH pri rovnakej hranici obratu platíte už 960 € a ak máte obrat nad 500 tis. EUR už musíte zaplatiť 2 880 €. Nech si každý o takomto opatrení urobí svoj názor.

daň

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s